Vandbehandling - VVS
Vandbehandling - VVSI VVS-afdelingen løser vi opgaver inden for partikel-/væskefiltrering og vandbehandling. Vi løser opgaverne vha. et meget bredt spektrum af filtre samt en højteknologisk vandbehandlingsserie.

Typiske vandbehandlingsopgaver forekommer i forbindelse med køleanlæg, boliger, jernindustri, træindustri, fødevareindustri og landbrug. Læs mere herom under anvendelsesområder længere nede på siden.

Til rørinstallationer har vi Chemet loddemidler og Locher paksalve.

Se også vores guider:   >  Grundlæggende vandbehandling
 >  Effektiv filtrering
 >  Filtreringsguide for regnvandsanlæg


Produkter

Aqua-Pure vandfiltre

Aqua-Pure vandbehandlingsanlæg

UV desinfektion

Si- og automatfiltre

Posefiltre

Paksalver

Loddetin, loddefedt og loddevand


Anvendelsesområder

Køleanlæg
Partikler kan ødelægge de fleste køleanlæg. Aqua-Pure filterpatroner fjerner bløde og faste partikler som alger, pakningsrester, okker og mindre metalspåner. Selekt sifiltre fjerner hårde partikler som sand, grus, metalspåner m.m. Selekt sifiltre findes desuden i halv- og helautomatiske udgaver der automatisk bortskyller de uønskede partikler. Enten tidsstyret eller tids- og differenstrykstyret.
Større algekoncentrationer fjernes ved en kombination af filterpatroner og UV-belysning.


Boliger

Det hyppigste vandproblem i forbindelse med privat brøndboring til bolig er okker, dvs. jern i vandet. Jern opløst som usynlige ioner, der først bliver synlige når vandet iltes, dvs. når det løber ud af hanen, kræver et Aqua-Pure jern- og manganfilter. Nitratholdigt vand kræver et Aqua-Pure nitratfilter. For højt kimtal (bakteriefyldt vand) kræves UV-belysning. Dårlig smag og lugt kan løses ved at anvende Aqua-Pure kulfiltre eller Cintropur kulfiltre.


Jernindustri

Vand til jernindustri kan behandles så den enkelte produktionsvirksomheds ønsker og krav tilgodeses. Aqua-Pure filterpatroner fjerner bløde og faste partikler i det anvendte vand, som alger, okker og mindre metalspåner. FSI filterpatroner kan løse tilsvarende filtreringsopgaver ved højere flow. Selekt sifiltre fjerner hårde partikler som sand, grus, metalspåner m.m. Selekt sifiltre findes desuden i halv- og helautomatiske udgaver der automatisk bortskyller de uønskede partikler. Enten tidsstyret eller tids- og differenstrykstyret. Kølevand og skæreolier med højt flow kan filtreres for metalspåner med FSI posefiltre. Mere specifikke krav til det anvendte vand kan klares ved at bruge Aqua-Pure kalkfilter eller Aqua-Pure jern- og manganfilter.


Træindustri

Hårdt vand kan give kalkproblemer i dyser i forbindelse med befugtning af træ til lagring. Problemerne løses med  Aqua-Pure kalkfilter.


Fødevareindustri

Vand til fødevareindustri kan behandles så den enkelte produktionsvirksomheds ønsker og krav tilgodeses. Hårdt vand kan klares med Aqua-Pure kalkfilter. Okker kan klares med Aqua-Pure jern- og manganfilter, evt. med Aqua-Pure filterpatroner. Højt nitratindhold klares med Aqua-Pure nitratfilter. Bakteriefrit vand klares ved ultraviolet belysning. Mindre kalkproblemer i f.eks. dyser til vandforstøvning klares med Aqua-Pure kalkfiltre. Dårlig smag og lugt kan løses ved at anvende Aqua-Pure kulfiltre eller Cintropur kulfiltre.


Landbrug

Køleanlæg til kyllingebranchen stiller store krav til det anvendte vand. Aqua-Pure filterpatroner fjerner partikler i det anvendte vand, hyppigst som et to-trins filtrering med 5 mikron og 1 mikron filterpatroner. Bakteriefrit vand klares ved ultraviolet belysning. Kalk i køleanlæggets dyser klares med Aqua-Pure kalkfiltre.


Filterservice for
professionelle:
> Brug skemaet til at
afdække behovet
- og vi sender dig
vores
optimale forslag
pr. e-mail.
Vi udfører gerne test!

Kontakt Torben Borup, telefon nr. 44 34 01 06,
fax nr. 44 34 01 15 eller via e-mail på tb@hvl.dk.


Den professionelle installatørs valg


GÅ TIL DEN NYE HVL-HJEMMESIDE

VVS | Food Service | Filtrering & Separation | Gas  & Trykluft | Maskin- & Automatisering
 tilbage Søg | Få mere information | Udskrift forside
© 2000-2004 Harald V. Lassen A/S
Hvedemarken 16 • 3520 Farum
info@hvl.dk
www.hvl.dk
Tlf: +45 44 34 01 00  
 Fax:
+45 44 34 01 15