HVL UV desinficering
HVL UV desinficering


HVL UV desinficeringsanlæg
Anlæg UDEN filter:
•  SQ-PA-/S120Q-PA
•  S2Q(GOLD)-/S8Q(GOLD)
•  S12Q(GOLD)-/S24Q(GOLD)
-/S40Q
•   SSW-1-/SSW-6
Anlæg MED filter:
•  SC-/SC2-DWS
•  S2Q-/S5Q-DWS
•  S8Q-/S12Q-WHS(C)
Kontakt:
Søren Nickel Christensen


Ultraviolet desinficering

Ultraviolet lys ændrer ved 253,7 nanometer det genetiske materiale (DNA) i celler så bakterier, vira, sporer, alger og andre mikroorganismer ikke længere kan reproducere sig. Mikroorganismerne kan betegnes som døde og risikoen for sygdomme er elimineret.

Idet vandet passerer UV lampen i UV-anlægget bliver mikroorganismerne udsat for en dødelig dosis af UV energi. UV dosis angives som et produkt af intensiteten gange tiden vandet befinder sig indenfor UV lampens rækkevidde. Mikrobiologer har bestemt hvilken dosis der kræves (udtrykt i mJ/cm2) for at ødelægge sygdomsfremkaldende organismer såvel som de indikator organismer der findes i spildevand.
Se en oversigt over UV-doser for forskellige mikroorganismer.


Fordele ved UV desinficering:

 • Miljøvenlig - ingen tilsætning af skadelige kemikalier

 • Større sikkerhed for operatør/bruger

 • Større effektivitet overfor en lang række pathogener end andre desinficeringsmetoder

 • Kort behandlingstid, typisk under 10 sekunder

 • Lavere omkostninger end nogen andre desinficeringsmetoder

 • Reducerede investeringsomkostninger

 • Enkel funktion

 • Minimale vedligeholdelseskrav

Desinficering af vand med ultraviolet belysning er ved korrekt anvendelse en sikker og økonomisk metode til at opnå virus- og bakteriefrit vand. Det er vigtigt at tage højde for, at strålingsdosen fra en UV-lampe er væsentlig mindre ved afslutning af lampens levetid i forhold til når lampen er ny. Ved for lav strålingsdosis gives der alarm.

Med HVL UV-anlæg opgives strålingsdosen for rent og klart vand ved et givet flow målt ved passage gennem reaktorkammeret i længst mulige afstand fra lampen og ved slutningen af lampens levetid. Dette giver sikkerhed for at der altid opnås mindst 99,9% reduktion af bakterier og virus.


HVL UV leveres både som UV-anlæg i en lang række forskellige størrelser og udgaver, og som komplette drikkevandssystemer sammenbygget med partikel- og kulfiltre.

Anlæg UDEN filter

Anlæg MED filter

 • SC-/SC2-DWS
  Kompakte anlæg sammenbygget med filtre til drikkevandsdesinficering.
 • S2Q-/S5Q-DWS
  Standardanlæg sammenbygget med filtre til drikkevandsdesinficering.
 • S8Q-/S12Q-WHS(C)
  Kraftige anlæg sammenbygget med filtre til privat vandforsyning.

 

HVL UV hovedside | SQ-PA-/S120Q-PA | S2Q(GOLD)-/S8Q(GOLD) | S12Q(GOLD)-/S24Q(GOLD)-/S40Q | SSW-1-/SSW-6
SC-/SC2-DWS | S2Q-/S5Q-DWS | S8Q-/S12Q-WHS(C)

Kontakt:
Søren Nickel Christensen, telefon nr. 44 34 01 04, fax nr. 44 34 01 15 eller via e-mail på snc@hvl.dk.


GÅ TIL DEN NYE HVL-HJEMMESIDE

VVS | Food Service | Filtrering & Separation | Gas  & Trykluft | Maskin- & Automatisering
 tilbage Søg | Få mere information | Udskrift forside
© 2000-2004 Harald V. Lassen A/S
Hvedemarken 16 • 3520 Farum
info@hvl.dk
www.hvl.dk
Tlf: +45 44 34 01 00  
 Fax:
+45 44 34 01 15