Maskin- og automatiseringsteknik
Maskin- og automatiseringsteknikAfdelingen for maskinteknologi og automatisering beskæftiger sig med otte hovedområder, der spænder lige fra akseltætninger for pumper og rørværker til mikrohydraulik og –pneumatik.

Akseltætninger
HVL markedsfører Nordens største producent af mekaniske akseltætninger, Roplan, som har eget udviklingsselskab, og produktion på egne fabrikker i både Sverige og England. Dette giver særdeles stor kompetence og produktionsfleksibilitet, og kunderne sikres dermed optimal støtte ved udvikling af nye special-akseltætninger. HVL har de fleste produkter på lager i Farum.


Spændelementer

Vores program af spændelementer og krympebøsninger er baseret på teknologi fra to af verdens førende producenter, Stüwe og Ringfeder, begge fra Tyskland. I et tæt samarbejde med disse producenter har HVL løst kundeforespørgsler til særdeles krævende forhold. Vi har f.eks. bistået kunder i udvikling af særlige krympeelementer til overførsel af ekstremt høje momenter ved arktiske temperaturforhold.


Låsemøtrikker

HVL markedsfører Fuji låsemøtrikker af høj kvalitet til befæstigelse af bl.a. lejer på aksler. Der er store montagefordele og besparelser ved at anvende Fuji låsemøtrikker, idet de kan demonteres og genmonteres som en almindelig møtrik, men låseeffekten bibeholdes!


Pressostater fra vakuum til 420 bar

I mere end 25 år har HVL repræsenteret en af markedets bedste producenter af pressostater, Suco. HVL besidder ekspertviden der rækker langt ud over det, man normalt kan forvente at møde hos en distributør, hvilket skyldes det høje erfaringsniveau vores teknikere råder over.


Mikrohydraulik

HVL er den rette samarbejdspartner, når det drejer sig om mikrohydraulik. Vi repræsenterer et særdeles bredt produktprogram fra firmaet Knapp Micro Fluid.
Styrken ved Knapp er evnen til at udvikle skræddersyede løsninger til anvendelser, som kræver minimale pladsforhold og stor præcision.
Mikrohydraulik anvendes primært på steder, hvor ydelsen af pneumatiske- eller elektromekaniske løsninger ikke er tilstrækkelig.
Af anvendelser kan bl.a. nævnes styring af tandlægestole, operationsborde, kiropraktorbænke samt en lang række industrielle, mobile og maritime applikationer.


Industrihydraulik


Mikropneumatik

HVL råder over et stort produktprogram for mikropneumatik, som spænder over miniature ventiler, - cylindre, - fittings, - elektronisk/pneumatiske ventiler samt slanger. Det brede sortiment af standard komponenter åbner muligheder for at løse selv den mest krævende opgave.
HVL har de fleste standardkomponenter på lager, hvilket betyder høj leveringssikkerhed.


Bespænding, låsemøtrikker, pressostater, hydraulik og pneumatik:
Kontakt John Willumsen, telefon nr. 44 34 01 22,
fax nr. 44 34 01 15 eller via e-mail på jw@hvl.dk.

Akseltætninger:
Kontakt Finn Olsen, telefon nr. 44 34 01 05,
fax nr. 44 34 01 15 eller via e-mail på fo@hvl.dk,
eller Mogens Hansen, telefon nr. 44 34 01 03,
fax nr. 44 34 01 15 eller via e-mail på mog@hvl.dk.


GÅ TIL DEN NYE HVL-HJEMMESIDE

VVS | Food Service | Filtrering & Separation | Gas  & Trykluft | Maskin- & Automatisering
 tilbage Søg | Få mere information | Udskrift forside
© 2000-2004 Harald V. Lassen A/S
Hvedemarken 16 • 3520 Farum
info@hvl.dk
www.hvl.dk
Tlf: +45 44 34 01 00  
 Fax:
+45 44 34 01 15